Hälsoprogram

Unik kunskap om hälsa

Alla interaktiva program av Boris Aranovich är inriktade på att hjälpa kroppen på en djupare nivå. Du lär dig på ett mycket enkelt sätt – via animationer, bilder och musik – att iordningställa kroppen inifrån och löser på så sätt problemen på djupet.

Dessa program har blivit enormt populära runt om i världen, och det är många som redan har fått fantastisk hjälp att bli av med olika hälsoproblem med dessa unika program.

Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item

Hälsoprogram

Unik kunskap om hälsa

Alla interaktiva program av Boris Aranovich är inriktade på att hjälpa kroppen på en djupare nivå. Du lär dig på ett mycket enkelt sätt – via animationer, bilder och musik – att iordningställa kroppen inifrån och löser på så sätt problemen på djupet.

Dessa program har blivit enormt populära runt om i världen, och det är många som redan har fått fantastisk hjälp att bli av med olika hälsoproblem med dessa unika program.

Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item

Visuell Träning™ – ett hälsofenomen

Visuell Träning™ är tanketräning med en speciell visualisering som kan hjälpa många med sin hälsa. Genom att skapa rörelser och energi i kroppen är denna träning perfekt även för människor med funktionshinder samt äldre personer.

Man vet att alla funktioner i kroppen, inre organ, system, kroppsdelar samt fysisk rörelse återspeglas i hjärnan som neuronkopplingar eller neuronnätverk. Ju bättre funktion eller rörelse, desto starkare är neuronernas kopplingar. Varje träning stärker kopplingarna och gör funktionen bättre.

Programmet är på svenska och engelska

Pris från 800 kr:-

Tibetansk självhealing™

Tibetansk självhealing med sina hemliga tekniker från tibetanska munkar kan verkligen korrigera  inre kroppens processer och påvisa mirakulösa resultat.

Människor som kommer att lära sig tibetanska tekniker kan avsevärt förbättra sin hälsa och förändra sitt liv i positiv riktning.

Efter vår mycket populära utbildning Tibetansk Självhealing skapade vi 6 st filmer (a’ 30 min.) samt 6 handböcker som är baserade på utbildningen, vilka är till stor hjälp om du vill lära dig detta fantastiska livsverktyg.

Programmet är på svenska och engelska

Pris 5000 kr:-

Föryngring på Kvantnivå

Det finns en ny möjlighet att föryngra kroppen baserat på helt nya principer som kombinerar kvantteorier och kvantfysik med tusentals år av österländsk medicinsk kunskap. Människokroppen består främst av energi och information, och vår biologiska ålder beror till stor del på hur väl våra informativa och energiska strukturer fungerar.

Konceptet ”10 praktiska steg för att föryngra din kropp” syftar till att hjälpa kroppscellerna att fungera på samma sätt som de gjorde när vi var unga.

Med hjälp av tankens kraft, hälsoverktyg baserade på kvantfysik och modern kunskap om näring, bakterier etc. kan vi påverka hela människan och korrigera obalanser både i den fysiska kroppen och i dess strukturer.

Programmet är på engelska

Pris 2500 kr:-

Tankens Kraft på cell nivå

Många problem uppstår på grund av att våra reaktioner och beteenden styrs av negativa ”program” i vårt undermedvetna. Om du kan styra ditt undermedvetna så har du nyckeln till livet.  Men inte så många människor kan detta, utan tvärtom, det undermedvetna styr dem.

Nu erbjuds en unik möjlighet åt var och en, att med hjälp av det interaktiva programmet ”Tankens kraft på cellnivå” styra det undermedvetna och åstadkomma stora positiva förändringar i livet.

Programmet är på svenska och engelska

Pris 2500 kr:-

Hälsoskolan™

 

Hälsoskolan består av 10 interaktiva videos som omfattar viktiga hälsoåtgärder och du definitivt kan åstadkomma enorma förbättringar i din hälsa. Alla videos innehåller animationer, bilder och musik, vilket gör att du snabbt och enkelt och på ett roligt sätt lär dig att utföra alla övningarna effektivt. Modulerna säljs inte separat denna gång då Mental Allegro presenteras i slutet av kursen och är den teknik som kommer hjälpa dig att nå stor framgång på många livsområden.

OBS! Du kan köpa också separata video med konkreta teman och innehåll

Programmet är på svenska och engelska

Pris 2500 kr:-

Master the Art of Bioenergy Healing™

Att bemästra energihantering är mycket viktigt i många olika situationer i livet, inklusive att kunna använda energi för att reglera kroppens olika processer. Det öppnar för otroliga möjligheter att bli starkare i vardagen, inte bara för din hälsa utan även för många andra områden i ditt liv.

Programmet är på engelska

Pris 3400 kr:-